cEDH guideline

cEDH Guideline

Toernooi structuur

Swiss Stage: 5 rondes

4 rondes worden random verdeeld. Ronde 5 is op basis van punten. Na deze 5 rondes volgt er een final top 4.

 

Tournament Details

Tijdens de “Swiss stage” krijgt de winnaar van elke pod 5 punten. Bij een gelijkspel krijgen alle spelers in de pod 1 punt (incl. reeds geëlimineerde spelers).

 Als alle “swiss stages” voltooid zijn, kwalificeert de top-4 zich voor de play-off fase. Play-offs zijn single elimination, waarbij er 1 winnaar uit de bus komt.

Alleen 4-spelers pods zijn toegestaan. Spelers die tijdens elke swiss round geen pod toegewezen krijgen, krijgen een bye. Byes zijn 5 punten waard. Je kunt maar één bye krijgen tijdens het toernooi. Bij een gelijke score bepaalt het winstpercentage wie er doorgaat naar de volgende ronde. Een bye is 0% winstpercentage.

 

Tijdregistratie

Swiss rounds duren 75 minuten.

Als de tijdslimiet van de wedstrijd is bereikt voordat een winnaar is bepaald, maakt de speler wiens beurt het is zijn beurt af; een extra aantal beurten is gelijk aan het aantal spelers dat op dat moment in de wedstrijd zit. Gewoonlijk betekent dit dat elke speler één extra beurt krijgt. Spelers die extra beurten nemen kunnen dit beïnvloeden. Als er geen winnaar is bepaald wanneer de extra beurten zijn voltooid, eindigt de partij in een draw.

Top 4 is niet getimed – het spel gaat door totdat er een winnaar is bepaald.

 

Rules

Rules enforcement level

Dit toernooi wordt gespeeld onder Competitive Rules Enforcement Level. Van de spelers wordt verwacht dat ze de spelregels kennen en bekend zijn met het beleid en de procedures. Er zullen juryleden aanwezig zijn om de regels te handhaven en eventuele vragen te beantwoorden. Overtredingen, waaronder langzaam spel, onsportief gedrag of overtredingen van de regels, kunnen leiden tot waarschuwingen, verlies van de wedstrijd of diskwalificatie.

Dit evenement zal verlopen volgens de Multiplayer Supplemental Tournament Rules (MSTR) en Multiplayer Supplemental Infraction Procedure Guide, (MSIPG) waarnaar hieronder wordt verwezen. Deze documenten werden opgesteld om de standaard MTR en IPG aan te vullen met regels voor meerdere spelers.

Magic: the Gathering Rules:

Basic & Comprehensive Rules 
Commander Rules 
Multiplayer Supplemental Tournament Rules 
Multiplayer Supplemental Infraction Procedure Guide

Judges

Onze judges zijn er om u te helpen! Als u iets ziet dat verdacht, vreemd of niet op zijn plaats lijkt, spreek dan een judgeaan. Als je vragen hebt over de regels, spreek een judge aan.

Tijdens het evenement zullen judges controleren. Zorg ervoor dat de decklist die je registreert accuraat is. Het niet registreren van een accurate decklist kan leiden tot straf of diskwalificatie.

Mulligans

De MTR en MSTR beschrijven de regels voor multiplayer Magic. Dit toernooi wordt gespeeld met standaard mulligan regels. Ter referentie: Spelers krijgen één “gratis” mulligan per ronde, waarbij ze alle zeven kaarten in hun hand mogen houden na hun eerste mulligan. Voor alle volgende mulligans geldt de “London Mulligan” regel.

Pairings 

Pairings worden bekend gemaakt aan de start van de rond. Er wordt gedobbeld om de startspeler te bepalen. 

Non-Deterministic Loops

Volgens de Magic Tournament Rules, 4.4:

“Een lus(loop) is een vorm van toernooi shortcut waarbij een opeenvolging van te herhalen acties wordt gedetailleerd en vervolgens een aantal iteraties van die opeenvolging wordt uitgevoerd. De lus acties moeten in elke iteratie identiek zijn en mogen geen voorwaardelijke acties bevatten (‘Als dit, dan dat’).”

In een poging om meer strategieën en diversiteit tussen decks mogelijk te maken, zijn niet-deterministische loops, zoals die van Het Gitrog Monster of Timetwister, toegestaan. Als een speler niet zeker weet hoe de ‘loop’ van zijn tegenstander werkt, of niet zeker weet of een tegenstander de ‘loop’ kan uitvoeren, roep dan onmiddellijk een judge. Als een speler die een ‘loop’ uitvoert niet in staat is de ‘loop’ bondig aan een jurylid mee te delen, mag hij de ‘loop’ niet uitvoeren.

 

Conceding

Het recht op een conceden is een fundamenteel onderdeel van een toernooi. Het recht van een speler om ten allen tijde, om welke reden dan ook, de tafel te verlaten zal niet worden geschonden. Volgens MSTR 2.4B: Als een speler die het spel verlaat invloed zou hebben op huidige of op handen zijnde spel acties, vinden die acties plaats alsof die speler nog in het spel was tot het einde van de huidige fase.

Als spelers zich zorgen maken over de impact van de concessie van hun tegenstander op de stand van het spel, moeten ze een judge roepen. Een speler die ‘concede’ hoeft niet aan tafel te blijven tot de judge er is.

 

Table Talk

Wij begrijpen dat discussie tussen spelers, planning en strategie een integraal onderdeel is van commander.

Volgens MSIPG 3.2A: In speltypen voor meerdere spelers heeft dit (hulp van buitenaf) alleen betrekking op spelers buiten de huidige wedstrijd. Spelers die advies of strategische lijnen aanbieden aan tegenstanders binnen hun huidige wedstrijd hebben geen hulp van buitenaf gebruikt.

Bij het bespreken van kaarten aan tafel:

  • De spelers zijn niet verplicht om verborgen informatie bekend te maken, hoewel ze dat desgewenst wel mogen doen.
  • Judges zullen geen contracten of beloftes afdwingen.
  • Bij het ‘resolven’ van kaarten als Intuition, Thoughtseize en dergelijke mag een speler zijn tegenstanders om advies vragen. Wees op je hoede. Je tegenstanders hebben niet het beste met je voor.

Stiptheid

Om het toernooi op tijd te laten verlopen, moeten de spelers op tijd bij hun wedstrijd zijn. Volgens de MSIPG is de straf voor te laat komen na één minuut rondetijd het overslaan van de eerste beurt van de te laat komende speler. Voor spelers die aankomen voordat de eerste minuut van de rondetijd verstreken is, kan de straf worden teruggebracht tot een waarschuwing. Spelers die na tien minuten van de ronde aankomen, krijgen een wedstrijd verlies en worden uit het evenement gezet.


Slow-play

Hoewel cEDH een ingewikkeld formaat is, wordt van de spelers verwacht dat zij in een redelijk tempo spelen. Als een speler vindt dat zijn tegenstander traag speelt, moet hij zijn tegenstander niet confronteren, maar een judge roepen.

Spelers die langzaam spelen krijgen een waarschuwing voor hun eerste overtreding, en een game verlies voor hun tweede overtreding.

Per MSIPG 3.3: Spelers die tijdens de ronde een Slow Play waarschuwing krijgen, slaan extra beurten over nadat de rondetijd is afgeroepen. Hun beurt wordt niet meegerekend bij het bepalen van extra beurten voor de eindronde procedure.

 

 

Als basis voor deze ruleset gebruikten we volgende link:

https://docs.google.com/document/d/1vug4OAcfmXnjKEva5CDnWrK0fXRUDiA6ngwKjLxffvE/mobilebasic

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *